CEVNI SEPARATOR

CEVNI SEPARATOR ZA PNEUMATSKI TRANSPORT PARKASTIH PROIZVODA
Magnetna zamka je dizajnirana za uklanjanje metalnih nečistoća u vakuumskim, pneumatskim cevovodima kod materijalima koji slobodno padaju.

CEVNI SEPARATOR

AUTOMATSKI REŠETKASTI SEPARATOR

Automatsko čišćenje metala od nečistoće sa trajnim magnetnim poljem je jedan od najboljih načina za efikasnu separaciju metalnih nečistoća na mestima gde je čišćenje teško ili nemoguće.

AUTOMATSKI REŠETKASTI SEPARATOR