Automatski Separatori - Kontinual

Karakteristika ovih separatora je kontinualno, automatsko čiščenje. Preporučimo ih gde se ne može zaustaviti proces proizvodnje za čiščenje separatora ili želimo izbeći ljudski faktor.

Dostupnost: Po narudžbi
Šifra proizvoda: ARK

Karakteristika ovih separatora je kontinualno, automatsko čiščenje. Preporučimo ih gde se ne može zaustaviti proces proizvodnje za čiščenje separatora ili želimo izbeći ljudski faktor. Možemo ih podeliti na osnovu separiranog materijala: za zrnaste praškaste proizvode ili za fluide. Mogu biti sa magnetnim rešetkama, sa magnetnim bubnjem ili sa magnetnim diskovima. Automatski odvajači su opremljeni sa sopstvenim pogonom. Mogu biti sa kućištem ili bez kućišta.

VIDEO