Metalni detektori

Detektor metala je elektronski uređaj za utvrđivanje prisustva metalnih predmeta u upakovanoj ili ne upakovanoj robi. Detektor metala služi za kontrolu smrznute i sveže maline, kupine, višnje, šljive, jagode… kao i za kontrolu mesnih, mlečnih, pekarskih, konditorskih, kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda.

Dostupnost: Po narudžbi
Brend: NiŠ ZiS
Šifra proizvoda: MDT

Pravovremeno otkrivanje metalnih predmeta u robi omogućava proizvođaču i prodavcu siguran nastup na domaćem i inostranom tržištu i snižava rizik od reklamacija na isporučenu robu. Detektor metala predstavlja CCP (kritičnu kontrolnu tačku) u HACCP sistemu kontrole kvaliteta proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. Zadovoljava sve propise i standarde prehrambene industrije – HACCP. Proizveden je za rad na niskim temperaturama kao i u vlažnoj atmosferi kakva vlada u hladnjačama. 

Detektor metala se sastoji od:
- Glave (senzora) detektora metala i
- Transportne trake
Glava detektora metala je izrađena od masivnog nerđajućeg kiselo otpornog čelika i preko amortizera je montirana na transportnu traku. Na glavi detektora metala se nalazi kolor ekran osetljiv na dodir (color touchscreen) preko koga se vrši jednostavno podešavanje detektora metala.

Osetljivost detektora metala na prisustvo metalne kontaminacije u robi zavisi od veličine otvora detektora metala za prolaz robe. Transpotna traka je robusna i čvrasta, i takođe je izrađena od nerđajućeg kiselo otpornog čelika. Na donjem delu transportera nalaze se točkići za lakše premeštanje kao i nožice za nivelaciju. Na izlaznom delu trake nalazi se nosač koji onemogućava da kontrolisana roba padne. Sama traka koja služi za transport robe je člankasta , dugotrajnija i omogućava lakše održavanje i čišćenje.

  • Detektor metala poseduje:
  • - Mogućnost memorisanja do 100 različitih proizvoda
  • - WiFi komunikaciju i brojač paketa
  • - Mogućnost kreiranja izveštaja rada
  • - Zvučnu i svetlosnu signalizaciju
  • - Mogućnost zaustavljanje transportne trake
  • - Mogućnost dogradnje sistema za izacivanje kontaminiranih proizvoda
  • - Mogućnost regulisanja brzine transportne trake
Marka proizvoda: NiŠ ZiS